Analyse,  Internationaal Architectuurproject,  Onderzoeksgericht,  Uitvoeringsfase,  Visualiseren,  Werk interdisciplinair samen

Projectweek | Dag 3

Vandaag nemen we niet echt een vliegende start, het is een beetje zoeken naar de achterliggende betekenis van de feedback. Alvorens we verder kunnen werken, moeten we terug op één lijn zitten. Het is duidelijk dat we meer gevoel in de grafische voorstelling van Bauci moeten brengen, maar we zijn het er niet onmiddellijk over eens hoe we dit gaan aanpakken. Het is ook niet eenvoudig om een gevoelsmatig gegeven uit te beelden, omdat elk individu dit anders ervaart.

In de loop van de voormiddag krijgen we nog feedback op onze vraag van de vorige avond, waarmee we dan verder aan de slag kunnen.

Feedback

“Het eindresultaat is één beeld. Het heeft dus geen zin om een beeld erbij in te zenden “ter verduidelijking”. Het eindbeeld op zich moet duidelijk zijn, dat is wat telt. Jullie zullen dus keuzes moeten maken. Mevr. Goessaert geeft jullie hierboven alvast een suggestie: gebruik een foto van de maquette als BASIS, en werk daarop verder. (het kan zijn dat de originele foto dan uiteindelijk geen deel meer uitmaakt van het eindbeeld). Je hoeft de 3 hypotheses niet letterlijk uit te beelden, want wij als kijker weten inderdaad niet hoe de stad zich verhoudt tot de aarde. We hebben enkel een vermoeden. Wel is zeker dat er een mysterie rond de stad hangt. Een soort ‘gluren’ naar beneden. Deze ‘mystiek’ ontbreekt in het beeld dat jullie tonen. Let ook op de grafische kwaliteit. De gepixelde ladders en slingers zoals nu afgebeeld + de onscherpe gebouwen kunnen echt niet. Jullie kunnen beter.”

We beslissen om de conceptposter deel per deel te bespreken en aan te passen, we bewerken elk onderdeel en kiezen dan voor de bewerking die het beste de juiste sfeer oproept. Zodra er een deel herwerkt is, plaatst Daan dit met Photoshop terug in het geheel. Ook proberen we constant de kwaliteit van het fotomateriaal en de bewerkingen in de gaten te houden. Het blijkt een huzarenwerk om elk aspect terug onder de loupe te nemen en aan te passen tot ieders tevredenheid.

Rond 19.00hr kunnen we afronden en dienen we onze finale versie in. We hopen alleszins op een positieve reactie van de leerkrachten op ons project !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *