Denemarken

PROJECT AARHUS

Opdracht

Onze opdracht was om in kleine groepjes te werken aan het ontwerpen van een gevelelement dat licht en energie op een dynamische manier kan regelen zodat er zich geen verlies van licht of warmte voordoet. Er werden ook een aantal parameters gegeven waarmee we rekening dienden te houden: oriëntatie en plaatsing van het gevelelement, de positie van de ramen en de mogelijkheid om ze te openen, glassoort, verduisteringselementen en reflectie door eventueel kleur, textuur,…

Uitvoering

We hebben een gevelelement ontworpen dat verschillende functies kan hebben. Omdat we aandacht willen schenken aan het milieu en de omgeving hebben we ervoor gekozen om 1 gevelelement te voorzien voor waterzuivering, 1 voor plantjes en 1 voor bijen. Op deze manier realiseren we een “gesloten cirkel” biodiversiteit, waar het water voeding vormt voor de planten, die op hun beurt de bijen van eten voorzien. De bewoners kunnen genieten van de honing die de bijen produceren.

Deze gevelelementen kunnen meermaals op de gevel voorkomen. Door te voorzien in een vast, metalen raster kunnen de gevelelementen verplaatst worden in functie van lichtinval, reflectie en verduistering.