Ontwerp

Bij architecturaal ontwerp werken we individueel of in groep een project uit waarbij een aantal parameters gegeven zijn en waarbij de opdracht telkens een aantal vereisten heeft die zowel conceptueel, functioneel, structureel, bouwtechnisch als constructief kunnen zijn. Ook aspecten zoals duurzaamheid komen aan bod. Deze ontwerpen worden op verschillende manieren uitgewerkt en voorgesteld aan een jury.